Jako, że sami należymy do grona twórców dokładamy wszelkich starań, aby weryfikować pochodzenie publikowanych materiałów. Doceniając wysiłek autorów wymieniamy ich z imienia i nazwiska, a jeżeli to możliwe kierujemy odnośnikiem na ich strony internetowe. Niestety w medium jakim jest Internet pozyskanie tych danych bywa problematyczne. Jeżeli, pominęliśmy Ciebie lub znanego Ci autora dzieła lub nie życzą sobie Państwo publikacji pracy w naszym serwisie prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany zostaną wprowadzone w trybie priorytetowym.

As we ourselves are a creators we make all effort to verify the origin of published materials. Appreciating the time and talent of the authors we always credit their works and if possible we lead audience to their websites. Unfortunately, in the medium of the Internet to acquire these data is sometimes problematic. If, we missed You or a well-known author of the work or Your work should not be published on our website please contact us immediately. The changes will be introduced as a priority.