Orbite.pl bazuje na treściach przesyłanych przez użytkowników. Co jakiś czas, staram się losowo weryfikować zgody z podanymi przy zgłoszeniu autorami. Jeżeli jesteś autorem prac lub zdjęć i brakuje stosownej adnotacji o Twoim udziale w projekcie lub nie życzysz sobie publikacji materiałów proszę o kontakt.
Orbite.pl is based on user submitted content. At random I verify permissions with authors listed during submission. If, we missed You or a well-known author of the project or Your work should not be published on our website please contact us immediately. The changes will be introduced as a priority.